Grajewski Krzysztof (red.), Warylewski Jarosław Krzysztof (red.), Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX. Gdańsk, 19-20 czerwca 2006

Monografie
Opublikowano: LEX 2006
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX. Gdańsk, 19-20 czerwca 2006

Autor fragmentu:

Dzieńpierwszy

Otwarcie konferencji

Wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Jarosław Warylewski

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie powitać wszystkich uczestników konferencji naukowej pt. Informacja prawna a prawa obywatela, która została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydawnictwem Prawniczym LEX w Sopocie. Okazją ku temu i pewnym pretekstem o randze symbolu jest 35-lecie informatyki prawniczej w Polsce oraz 15 lat istnienia Systemu Informacji Prawnej LEX. Szczególnie serdecznie chciałbym na wstępie podziękować Dyrektorowi Wydawnictwa Prawniczego LEX dr. Krzysztofowi Grajewskiemu za trud i wysiłek włożone w zorganizowanie tej konferencji, oczywiście - używając terminologii Kodeksu karnego, właściwej dla określenia współsprawstwa - wspólnie i w porozumieniu z władzami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Gdy przychodziłem na świat i nie miałem pojęcia, jak bliskie będzie mi prawo i informatyka prawnicza - na początku drugiej połowy XX w. rozpoczęto prace koncepcyjne i zaczęto...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX