Wyporska-Frankiewicz Joanna, Gwarancje ochrony zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Gwarancje ochrony zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych

Autor fragmentu:

RozdziałI
Zakres badań oraz metody służące do ich przeprowadzenia – założenia metodologiczne

1.Przedmiot, cel i zakres badań

1.1.Przedmiot badań

W relacjach jednostka – administracja publiczna ta pierwsza z reguły znajduje się w sytuacji podmiotu słabszego. Trzeba bowiem zauważyć, że naturalną cechą stosunku administracyjnoprawnego jest nierównorzędność jego podmiotów . Organ administracji publicznej, mimo że jest związany przepisami obowiązującego prawa , ma zdecydowanie nadrzędną pozycję w stosunku do jednostki. Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na to, że rolą współczesnej administracji jest niwelowanie tej naturalnej nierówności stron stosunku administracyjnoprawnego , jednakże jest oczywiste, że w relacjach organ administracji publicznej – jednostka nigdy nie będzie można całkowicie tej nierówności wyeliminować . Jest ona szczególnie dobrze widoczna w toku postępowania administracyjnego, które ma przecież charakter inkwizycyjny – to organ administracji, będąc uczestnikiem postępowania, jest jednocześnie uprawniony do podjęcia decyzji kształtującej sytuację prawną drugiego uczestnika tego postępowania, czyli...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX