Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Emerytury i renty w praktyce

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
PRAWO DO EMERYTUR USTALANYCH NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

Ustawa z 11.05.2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637); ustawa z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38).

W aktualnym systemie emerytalnym funkcjonują zasadniczo dwa rodzaje emerytur, określane jako ustalane według dotychczasowych (starych) i nowych (zreformowanych) zasad, przy czym o uprawnieniach do emerytury z uwzględnieniem tego podziału decyduje w zasadzie data urodzenia ubezpieczonego i płeć.

Osoby urodzone przed dniem 1.01.1949 r. nabywają prawo do emerytury ustalanej według dotychczasowych zasad, co oznacza, że prawo do emerytury uzależnione jest od:

ukończenia wieku emerytalnego oraz

udowodnienia wymaganego stażu pracy.

Osoby urodzone po dniu 31.12.1948 r., nabywają prawo do emerytury na nowych (zreformowanych) zasadach.Przy ustalaniu prawa do tej emerytury nie jest wymagane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację