Mazowiecka Lidia (red.), Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Dzieci, szczególnie te skrzywdzone przestępstwem i będące świadkami przestępstw, muszą być traktowane przez wymiar sprawiedliwości w sposób profesjonalny, taktowny, przyjazny i bez dyskryminacji w jakiejkolwiek formie. Są one szczególnie bezbronne i dlatego zawsze wymagają specjalistycznego wsparcia i ochrony prawnej. Sędzia, prokurator czy funkcjonariusz Policji muszą mieć na względzie dobro dziecka oraz najlepsze zabezpieczenie jego interesów. Od wielu lat prowadzone są działania, aby wszelkie czynności procesowe z dziećmi były prowadzone w sposób godny, z szacunkiem, troską oraz wrażliwością. Działania te mają na celu ochronę dziecka przed bólem i traumą. Jednocześnie dzieci winny mieć zagwarantowane przestrzeganie przysługujących im praw. Dlatego niezmiernie ważne jest dotarcie do dziecka ze zrozumiałą dla niego informacją o przysługujących uprawnieniach, aby umożliwić mu świadome podjęcie decyzji. Osoby kontaktujące się z dzieckiem muszą mieć odpowiednie podejście do dziecka, uwzględniające jego wiek, poziom dojrzałości, opinie, potrzeby i obawy. Należy zawsze pamiętać o ochronie prywatności dzieci.

Publikacja poświęcona jest tym zagadnieniom. Przedstawiona jest w niej ochrona małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym z perspektywy prawnej i psychologicznej. Publikacja zawiera też wybrane dokumenty międzynarodowe, ważne dla praktyków.

Prokurator Generalny

Andrzej Seremet

Autor fragmentu:

Ochrona małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Perspektywa prawna

1.Wprowadzenie

Chronić oznacza zabezpieczać przed czymś niekorzystnym lub niebezpiecznym . Dlaczego mówimy o chronieniu dzieci uczestniczących w postępowaniu karnym? Przed czym mielibyśmy je chronić, skoro proces karny ma być ukształtowany tak, by sprawca przestępstwa (na szkodę dziecka) został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a prawnie chronione interesy dziecka zostały uwzględnione (art. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)? Dlaczego tak ukształtowane postępowanie miałoby stanowić coś "niekorzystnego" czy "niebezpiecznego" dla dziecka pokrzywdzonego przestępstwem?

W literaturze od lat podkreśla się, że dziecko nie rozumie procedur, w których ma uczestniczyć, czuje się winne , a środowisko sądu może wzmagać u niego stres . Chronić dziecko uczestniczące w postępowaniu oznacza więc zapewnić mu taki udział w czynnościach procesowych, który nie wywoła negatywnych skutków w jego psychice, nie będzie dla niego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX