Tarno Jan Paweł (red.), Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Monografie
Opublikowano: WKP 2012
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Autor fragmentu:

Rozdział1
Doradca podatkowy

Jan Paweł Tarno

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX