Zaniewicz Edyta, Compliance w biurze rachunkowym. Procedury. Instrukcje. Formularze

Monografie
Opublikowano: WKP 2023
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Compliance w biurze rachunkowym. Procedury. Instrukcje. Formularze

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

Zapraszam Cię drogi Czytelniku do świata compliance. Mnie on zafascynował bez granic. Połączenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa, biznesu i etyki w służbie dobra firmy i dobra człowieka.

Compliance oznacza zgodność działania. Zgodność działania z przepisami prawa, ale też zgodność działania z przyjętymi w firmie dobrymi praktykami, standardami i przede wszystkim normami etycznymi. Znaczenie tego pojęcia doskonale odzwierciedla określenie „kultura firmy”.

W drugim wydaniu Compliance w biurze rachunkowym zamieściłam wyczerpujące opracowania na temat zabezpieczenia interesów biura od strony prawnej, wiele procedur, których celem jest zachowanie należytej staranności, dziesiątki omówionych uregulowań prawnych przedstawionym w przejrzystej formie graficznej, oraz 40 gotowych do wdrożenia w biurze rachunkowym formularzy przygotowanych specjalnie dla klientów oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

Jednak compliance to znacznie więcej. Zaciekawiło mnie to pojęcie – gdzie jest jego geneza, co leży u jego podstaw, jaki jest cel budowania kultury compliance. Ta ciekawość zaowocowała – dziesiątkami godzin nowych szkoleń innych niż te, w których dotąd zwykłam uczestniczyć, setkami przeczytanych stron nowych książek, które wprowadziły mnie w świat jeszcze bardziej pasjonujący niż podatki, analizą niezwykle ciekawych badań nad postawami społecznymi. Wyrażam nadzieję, że ciekawość wiedzy poprowadzi także Was do poznania kolejnych gałęzi prawa, a Wasze biura – w nowe obszary rozwoju.

Sądziłam, że prawo podatkowe to moja największa pasja. Jest to jednak tylko element znacznie większej całości. Compliance to przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego, branżowych standardów oraz uregulowań przyjętych wewnętrznie w firmach. To przede wszystkim jednak poszanowanie dla wartości, etyki, dobrych praktyk i standardów. To niezwykle holistyczne podejście. Swoje źródło pojęcie to czerpie z medycyny i oznacza ono stosowanie się pacjenta w procesie terapii do zaleceń lekarza. Dobry lekarz wie, że źródła problemu nie szuka się tylko w bolącym miejscu. Do pacjenta podchodzi się kompleksowo, badając wnikliwie cały organizm i wszystkie jego funkcje. Tak samo jest z każdą firmą, a jeszcze bliżej nas – z każdym biurem rachunkowym. Księgowość jest jak serce ludzkiego organizmu, jest fundamentem każdego biura rachunkowego. Jednak na funkcjonowanie naszych firm składa się znacznie więcej procedur, struktur, procesów. Dotąd skupialiśmy się na sercach naszych biur – doskonaleniu wiedzy merytorycznej, śledzeniu nieustannych zmian w przepisach prawa, zmieniających się interpretacji i orzeczeń. Wszystko po to, by wyróżniać się najbogatszym doświadczeniem i rzetelną wiedzą.

Teraz zapraszam krok dalej – na niezwykłą przygodę wprowadzającą nasze biura rachunkowe w aspekty dotąd nieznane lub pomijane. Pochylając się nad nimi, możemy wpłynąć na kształt branży księgowej w Polsce, wprowadzając zupełnie nowe standardy na rynek usług księgowych.

Niewątpliwie compliance szeroko otwiera przed biurami rachunkowymi drzwi do przyszłości.

Twórzmy tę nową jakość już dziś.

Edyta Zaniewicz

Autor fragmentu:

RozdziałI
CZYM JEST COMPLIANCE

Compliance – zarządzanie zgodnością; zgodność zachowania z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi; wypełnienie wszystkich obowiązków organizacji. Brzmi bardzo zagadkowo i dla wielu z nas to pojęcie, z którym spotykamy się pierwszy raz, i dziedzina, którą dopiero będziemy zgłębiać i poznawać. Jestem jednak przekonana, że dla przyszłości biur rachunkowych compliance to kierunek, w którym powinniśmy zmierzać.

Compliance to przyjęty i obowiązujący w firmie zbiór zasad postępowania, który ma na celu zgodność działań przedsiębiorstwa z:

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

przyjętymi wewnętrznymi regulaminami, kodeksami,

uznawanymi wewnętrznie w firmie wartościami, standardami, normami etycznymi.

„Pojęcie «compliance» wywodzi się z medycyny i oznacza stosowanie się pacjenta w procesie terapii do zaleceń lekarza. (...) Działania compliance miały pierwotnie wyłącznie represyjny charakter i stanowiły reakcję na wykryte nieprawidłowości. Były to często nieskoordynowane działania punktowe,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX