Krok Wojciech, Budowla w podatku od nieruchomości

Monografie
Opublikowano: ABC 2010
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Budowla w podatku od nieruchomości

Autor fragmentu:

WSTĘP

Tematem niniejszego opracowania są kwestie prawne dotyczące jednego z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tj. budowli. Książka stanowi efekt kilkuletnich doświadczeń praktycznych i analiz związanych z opodatkowaniem budowli. Zajmując się tą problematyką, zauważyłem duże trudności praktyczne powstające przy stosowaniu przepisów ustawy podatkowej. Trudności te dotyczą wszystkich zainteresowanych - podatników, doradców podatkowych, gminnych organów podatkowych i sądów. Z myślą o takich osobach postanowiłem zebrać i obszernie opisać powyższe zagadnienie.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie pomocna przy stosowaniu przepisów podatkowych w praktyce, nie tylko ze względu na przedstawione w niej obszerne omówienie konstrukcji podatku oraz orzecznictwa, ale przede wszystkim, z uwagi na szerszy kontekst regulacji podatkowych, który starałem się opisać, a który może być bardzo przydatny przy dokonywaniu wykładni przepisów.

Autor fragmentu:

Rozdział1
KONSTRUKCJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości, wprowadzony ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), jest jednym z trzech - obok podatku rolnego i leśnego - podatków majątkowych, obciążających posiadanie nieruchomości. Oprócz podatku od środków transportowych, są to w zasadzie jedyne podatki majątkowe w Polsce.

Warto zaznaczyć, że podatek od nieruchomości w podobnym do obecnego kształcie istniał w powojennej Polsce już od roku 1955, wprowadzony dekretem Rady Ministrów z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. Nr 21, poz. 136 z późn. zm.). Następnymi aktami prawnymi regulującymi ten podatek były: ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. Nr 45, poz. 229 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 12, poz. 50 z późn. zm.). To właśnie do tej ostatniej ustawy wprowadzono, ustawąz dnia 28 grudnia 1989...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX