Bezrobocie i polityka zatrudnienia - OpenLEX

Góral Zbigniew (red.), Bezrobocie i polityka zatrudnienia

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Bezrobocie i polityka zatrudnienia

Autor fragmentu:

Częśćpierwsza
Zagadnienia ogólne

Bezrobocie jako kwestia społeczna według Profesora Wacława Szuberta

Bezrobocie dla Wacława Szuberta stanowiło przede wszystkim przedmiot badań interesujący z punktu widzenia polityka społecznego. W jego dorobku można wyróżnić kilka okresów, w których podejmował to zagadnienie.

Okres pierwszy przypada na lata przed II wojną światową, a zasadniczą publikacją w tym przedmiocie jest rozprawa doktorska Dzieje ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Anglji, która ukazała się w 1936 roku . W opracowaniu tym Wacław Szubert dla potrzeb oceny tytułowej instytucji ubezpieczeniowej poddał analizie zjawisko bezrobocia oraz jego kontekst gospodarczy i społeczny. W tekście doktoratu znajdujemy analizy odnoszące się do:

pojęcia bezrobocia,

przyczyn tego zjawiska, jego rozmiarów i rodzajów,

sposobów i form ograniczania rozmiarów bezrobocia,

sposobów i form pomocy bezrobotnym,

form organizacyjnych przeciwdziałania bezrobociu (w tym roli władz lokalnych – w szczególności gminnych, pozycji i roli związków zawodowych),

rozwoju organizacyjnego i prawnego form przeciwdziałania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX