Partyk Aleksandra, Zwrot wydatków ponoszonych przez pełnomocnika z urzędu oraz przez stronę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Zwrot wydatków ponoszonych przez pełnomocnika z urzędu oraz przez stronę

Pełnomocnikowi z urzędu, poza taryfowym wynagrodzeniem, oraz stronie wygrywającej proces przysługuje zwrot wydatków związanych z prowadzeniem sprawy. Praktyka sądowa wskazuje jednak na rozbieżne oceny kosztów związanych z prowadzenie procesu, których zwrotu rzeczywiście można żądać. Z jednej strony wskazuje się, że w należnościach z tego tytułu mieszczą się wszystkie wydatki związane ze sprawą, jeżeli były one celowe dla jej właściwego prowadzenia. Z drugiej strony akcentuje się, że wydatki mogą podlegać uwzględnieniu jedynie w granicach, w jakich ich poniesienie było w realiach sprawy absolutnie konieczne i podyktowane względami zapewnienia niezbędnej obrony interesów strony. Podkreśla się również, że w zakres kosztów podlegających zwrotowi wchodzą jedynie koszty faktycznie wyłożone, a nie takie, które na stronie dopiero zaciążą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX