Zwrot opłaty od pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku cofnięcia pozwu po przekazaniu sprawy... - OpenLEX

Partyk Tomasz, Zwrot opłaty od pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku cofnięcia pozwu po przekazaniu sprawy przez e-sąd sądowi właściwości ogólnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Zwrot opłaty od pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku cofnięcia pozwu po przekazaniu sprawy przez e-sąd sądowi właściwości ogólnej

W orzecznictwie dostrzec można trzy poglądy odnośnie zwrotu opłaty od pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku cofnięcia pozwu po przekazaniu sprawy przez e-sąd sądowi właściwości ogólnej i wysokości opłaty podlegającej zwrotowi na rzecz strony powodowej. Według pierwszego stanowiska judykatury w przypadku cofnięcia pozwu, jeżeli w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie został wydany nakaz zapłaty, powodowi należy się zwrot całej uiszczonej opłaty od pozwu. Drugi pogląd przyjmuje, że jeżeli nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym został wydany, to w przypadku cofnięcia pozwu po późniejszym przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej, powodowi należy się zwrot połowy uiszczonej opłaty od pozwu. Według trzeciego zapatrywania, przeciwstawnego do obu wyżej powołanych, w przypadku cofnięcia pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy przez e-sąd sądowi właściwości ogólnej, powodowi w ogóle nie należy się zwrot uiszczonej opłaty od pozwu, bowiem posiedzenie niejawne e-sądu, na którym decyduje on o wydaniu nakazu zapłaty lub braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, jest posiedzeniem zmierzającym do rozpoznania sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX