Pacura Marcin, Zwrot kosztów za wniesienie przez profesjonalnego pełnomocnika odpowiedzi na skargę kasacyjną

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zwrot kosztów za wniesienie przez profesjonalnego pełnomocnika odpowiedzi na skargę kasacyjną

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca rozstrzygnięcia, czy art. 204 i art. 205 § 2-4 w związku z art. 207 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wraz z właściwymi przepisami odrębnymi, do których odsyła art. 205 § 2 i 3 tej ustawy, stanowią podstawę do zasądzenia zwrotu kosztów za wniesienie sporządzonej przez profesjonalnego pełnomocnika odpowiedzi na skargę kasacyjną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX