Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, dochodów uzyskanych z umorzonego kredytu, przeznaczonego na budowę lokali... - OpenLEX

Krudysz Marcin, Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, dochodów uzyskanych z umorzonego kredytu, przeznaczonego na budowę lokali mieszkalnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, dochodów uzyskanych z umorzonego kredytu, przeznaczonego na budowę lokali mieszkalnych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Na tle tego przepisu pojawiły się wątpliwości, czy kwota umorzenia kredytu zaciągniętego na budowę lokali mieszkalnych może zostać uznana za przeznaczoną na gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, i w konsekwencji czy korzysta ze zwolnienia z podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jedno ze stanowisk dopuszcza stosowanie w takiej sytuacji ww. przepisu, przeciwne uznaje że dochody uzyskane z umorzonego takiego kredytu nie korzystają ze zwolnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX