Zwolnienie Z CIT dochodu przeznaczonego na nabycie udziałów w spółce z o.o. wykonującej cele statutowe - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Zwolnienie Z CIT dochodu przeznaczonego na nabycie udziałów w spółce z o.o. wykonującej cele statutowe

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Zwolnienie Z CIT dochodu przeznaczonego na nabycie udziałów w spółce z o.o. wykonującej cele statutowe

Jeżeli podatnik CIT, niebędący przedsiębiorstwem państwowym, spółdzielnią ani spółką, a więc będący np. fundacją, stowarzyszeniem albo uczelnią, przeznacza dochód na cele statutowe, to dochód ten jest zwolniony z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Czy dochód przeznaczony na nabycie udziałów w spółce z o.o., która ma wykonywać cele statutowe, korzysta z tego zwolnienia? W odpowiedzi na to pytanie istotną rolę odgrywa także art. 17 ust. 1e, wskazujący przypadki, w których lokowanie dochodu, choć niezwiązane bezpośrednio z działalnością statutową, nie powoduje jednak utraty zwolnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX