Matusiak-Frącczak Magdalena, Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym - obowiązek zaoszczędzenia na koszty

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym - obowiązek zaoszczędzenia na koszty

Co do zasady, wszczęcie postępowania cywilnego przed polskim sądem wymaga uiszczenia opłaty sądowej. Jednocześnie wymóg uiszczenia takiej opłaty, ewentualnie jej wysokość, może ograniczać jednostce prawo dostępu do sądu. Problemem jest określenie, w jakich okolicznościach obowiązek opłacenia kosztów sądowych w sposób nieproporcjonalny ogranicza prawo do sądu. W tym kontekście istotne jest ustalenie, czy strona, w przypadku której zachodzi konieczność wystąpienia na drogę sądową, ma obowiązek wcześniejszego poczynienia oszczędności na poczet opłaty sądowej. Problem ten aktualizuje się często, acz nie wyłącznie, w sprawach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX