Zwiększanie kwoty odszkodowania za wywłaszczenie o VAT - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Zwiększanie kwoty odszkodowania za wywłaszczenie o VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Zwiększanie kwoty odszkodowania za wywłaszczenie o VAT

Nie ma wątpliwości co do tego, że w przypadku, w którym właścicielem wywłaszczanej nieruchomości jest podatnik VAT (w tym także gmina), to otrzymane odszkodowanie za wywłaszczenie podlega opodatkowaniu VAT. Wynika to z wyraźnego przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. Wydawałoby się więc, że kwota odszkodowania powinna być w tym przypadku podwyższana o VAT, by wywłaszczany podmiot nie musiał płacić podatku niejako z własnej kieszeni, a więc wbrew panującej na gruncie tego podatku zasadzie neutralności. Jednakże przepisy o wywłaszczeniu, regulujące kwestię wysokości odszkodowania, milczą na ten temat, a więc ani nakazują ani też nie uprawniają do podwyższania przyznawanej kwoty o VAT. Jak dylemat ten rozstrzygają sądy, do których trafiają sprawy kierowane przez wywłaszczanych właścicieli?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX