Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Związanie Naczelnego Sądu Administracyjnego oświadczeniem o cofnięciu skargi kasacyjnej

W orzecznictwie dostrzec można dwa poglądy odnoszące się do związania Naczelnego Sądu Administracyjnego oświadczeniem strony o cofnięciu wniesionej skargi kasacyjnej. Według pierwszego z nich sąd jest związany takim oświadczeniem i nie może badać powodów cofnięcia skargi kasacyjnej. Skoro bowiem w postępowaniu kasacyjnym sąd jest związany podstawami skargi, to tym bardziej wiąże go „brak” tej skargi. Drugie stanowisko orzecznicze przyjmuje natomiast, że sąd nie jest związany cofnięciem skargi kasacyjnej, jeżeli miałoby to prowadzić do uprawomocnienia się orzeczenia sądu niższej instancji wydanego w postępowaniu dotkniętym nieważnością.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację