Janczukowicz Krzysztof, Źródło przychodu z odsetek za opóźnienie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Źródło przychodu z odsetek za opóźnienie

Czy odsetki za opóźnienie powinny podlegać opodatkowaniu na identycznych zasadach jak należność główna, od której odsetki te zostały naliczone? Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pytanie to najczęściej odnoszone jest do tożsamości źródła przychodów, a więc brzmi: czy odsetki za opóźnienie powinny być kwalifikowane do tego samego źródła przychodów (spośród wymienionych w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f.)?

Kwestia ta poruszana jest najczęściej w kontekście zwolnienia podatkowego, z którego korzysta kwota główna, gdzie powstają liczne spory co do tego, czy z tego zwolnienia mogą korzystać także odsetki jako należność akcesoryjna. Jednak pytanie o tożsamość źródła przychodów ma też liczne inne konotacje. Przykładowo, czy odsetki za opóźnienie w zapłacie za sprzedaną nieruchomość też są objęte 5-letnim okresem wyłączającym opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości? Czy odsetki za opóźnienie w zapłacie za sprzedane udziały w spółce także poddane są szczególnemu reżimowi opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych?

Oto stanowiska sądów zogniskowane na kwestii tożsamości źródeł przychodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX