Janczukowicz Krzysztof, Źródło przychodu z najmu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Źródło przychodu z najmu

Klasyfikacja podatkowa przychodów osoby fizycznej z najmu nieruchomości powoduje liczne spory. Wynikają one stąd, że najem, ze swej istoty, spełnia przesłanki działalności gospodarczej określone w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., gdyż jest działalnością ciągłą, podejmowaną w celach zarobkowych i cechującą się nieuchronnie jakimś poziomem zorganizowania. Z drugiej strony, nikt nie neguje istnienia tzw. najmu prywatnego, czyli najmu składników majątkowych w ramach zarządzania majątkiem prywatnym. Sporne okazało się to, jakie kryterium ma służyć rozgraniczeniu dwóch źródeł przychodu: działalności gospodarczej i najmu (art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 u.p.d.o.f.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX