Janczukowicz Krzysztof, Źródło przychodu osoby fizycznej z dzierżawy znaku towarowego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Źródło przychodu osoby fizycznej z dzierżawy znaku towarowego

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych osobnymi źródłami przychodów są najem i dzierżawa (art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.) oraz prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 u.p.d.o.f.). Nie powinno więc dziwić, że w sytuacji, w której zachodzi zbieg elementów należących do różnych źródeł (tu: z jednej strony dzierżawa, a z drugiej znak towarowy), powstaje kontrowersja, do którego źródła należy zaliczyć przychód podatnika (tu: czynsz z dzierżawy znaku towarowego). A takie nie inne rozstrzygnięcie tej kwestii niesie istotne konsekwencje podatkowe, przede wszystkim w kwestii, czy wchodzi tu w grę opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co możliwe jest tylko w przypadku przyjęcia, że źródłem przychodów jest najem i dzierżawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX