Janczukowicz Krzysztof, Źródło przychodów prawnika świadczącego pomoc prawną z urzędu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualna
Autor:

Źródło przychodów prawnika świadczącego pomoc prawną z urzędu

Prawnik (adwokat albo radca prawny), wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej, może otrzymywać wynagrodzenie nie tylko na podstawie umów zawartych z klientami, ale także z tytułu pomocy prawnej z urzędu - świadczonej na zlecenie sądu. W tym drugim przypadku zaistniała wątpliwość co do źródła przychodów w rozumieniu PIT, do jakiego należy zaklasyfikować wynagrodzenie za pomoc prawną z urzędu. Z jednej strony prawnik prowadzi przecież działalność gospodarczą. Z drugiej strony pojawia się art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., zgodnie z którym przychody osób, którym sąd zlecił wykonanie określonych czynności, należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jak ten dylemat rozstrzygają sądy administracyjne? Czy rozstrzygnięcie zależy od tego, czy prawnik prowadzi działalność indywidualnie, czy w formie spółki osobowej?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX