Węgrzynowski Łukasz, Zobowiązanie niepieniężne, którego wykonanie może być zabezpieczone karą umowną

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Zobowiązanie niepieniężne, którego wykonanie może być zabezpieczone karą umowną

Kara umowna to jeden z najczęściej wykorzystywanych w praktyce instrumentów prawa umów. Mimo rozbudowanego orzecznictwa wciąż nierozstrzygniętych jest wiele kwestii spornych. Jedną z nich jest szczegółowy zakres przedmiotowy kary umownej. W praktyce kara umowna służy zabezpieczeniu wykonania wielu różnych obowiązków umownych o charakterze niepieniężnym. Część judykatury ocenia to zagadnienie liberalnie, przyjmując nawet dopuszczalność zabezpieczenia wykonania obowiązków o charakterze wierzycielskim. Można jednak wskazać orzeczenia w których przyjmuje się, że kara umowna może zabezpieczać jedynie ściśle określone obowiązki o charakterze dłużniczym. Wskazana rozbieżność łączy się również z wyjaśnieniem zależności między obowiązkiem umownym, zobowiązaniem a świadczeniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX