Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zniesienie jednostek organizacyjnych administracji publicznej i przekazanie ich zadań innym jednostkom, jako przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Niejednoznacznie w judykaturze rozstrzygana jest kwestia tego, czy zniesienie jednostek organizacyjnych administracji publicznej i przekazanie ich zadań innym jednostkom organizacyjnym administracji publicznej, posiadającym własne zasoby kadrowe, wystarczające do wykonania przekazanych zadań, stanowi przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 231 k.p.

W szczególności chodzi o to, czy do przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 231 k.p. na nowego pracodawcę publicznego wystarczy przejęcie przez niego samych tylko zadań i kompetencji znoszonego pracodawcy publicznego, czy też dla powstania skutku z art. 231 k.p. konieczne jest, aby przejęciu zadań i kompetencji towarzyszyło jeszcze przejęcie składników majątkowych albo przejęcie pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiednie do wykonywania przekazanych zadań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?