Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Znaczenie tzw. „opinii prywatnych” w postępowaniu cywilnym

W orzecznictwie i literaturze utrwalony jest ogólny pogląd, zgodnie z którym tzw. opinie prywatne nie stanowią dowodu zastępującego opinię biegłego sądowego wykonywaną na zlecenie sądu lub organu procesowego. Nie są więc dowodem na okoliczności wymagające wiadomości specjalnych. Dostrzec jednak należy rozbieżności praktyki sądowej co do znaczenia procesowego tego rodzaju ekspertyz. Według dominującego stanowiska judykatury są one jedynie „wzmocnieniem” stanowiska procesowego stron i nie mają żadnego waloru dowodowego. Pojawiają się jednak w orzecznictwie również poglądy, zgodnie z którymi opinie prywatne mogą zostać zaliczone w poczet materiału dowodowego sprawy, jako że są dokumentami prywatnymi, wykazującymi, że osoba, która je podpisała, przedstawiła określone wywody. Trzeba również zwrócić uwagę, że prywatna ekspertyza może stanowić poważny argument za potrzebą dopuszczenia uzupełniającej opinii biegłego lub też opinii innych biegłych lub instytutu, jeśli jej wnioski stoją w sprzeczności z przeprowadzoną opinią sądową. Warto także znaczyć pogląd, który opinię prywatną uznaje za środek uprawdopodobnienia, dostateczny w postępowaniu zabezpieczającym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?