Znaczenie pozbawienia wolności obowiązanego do alimentów dla wymiaru wysokości rat alimentacyjnych - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Znaczenie pozbawienia wolności obowiązanego do alimentów dla wymiaru wysokości rat alimentacyjnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Znaczenie pozbawienia wolności obowiązanego do alimentów dla wymiaru wysokości rat alimentacyjnych

W orzecznictwie dostrzec można dwie, sprzeczne linie orzecznicze dotyczące oceny skutków odbywania kary pozbawienia wolności przez osobę obowiązaną do alimentów na wysokość rat alimentacyjnych. Pogląd obecnie dominujący opiera się na założeniu fikcji, iż możliwości zarobkowe osadzonego należy przyjmować na takim poziomie, na jakim kształtowałyby się wówczas, gdyby pozostawał on na wolności. Odmienny pogląd, stanowiący niegdyś ugruntowane stanowisko Sądu Najwyższego w sprawach tego rodzaju, nakazuje przyjmować, że możliwości zarobkowe więźnia wyznacza realna możliwość jego zatrudnienia w warunkach zakładu karnego. Jednocześnie warto odnotować pogląd, zgodnie z których norma art. 136 k.r.o. nie znajduje zastosowania w przypadku dochodzenia alimentów na rzecz dziecka poczętego w czasie odbywania przez jego rodzica kary pozbawienia wolności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX