Zmowa przetargowa jako przesłanka zatrzymania wadium w zamówieniach publicznych - OpenLEX

Węgrzynowski Łukasz, Kucharski Dominik, Zmowa przetargowa jako przesłanka zatrzymania wadium w zamówieniach publicznych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autorzy:

Zmowa przetargowa jako przesłanka zatrzymania wadium w zamówieniach publicznych

W orzecznictwie można odnotować liczne rozbieżności co do wykładni przesłanek zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedną z rozbieżności jest ocena czy do zatrzymania wadium konieczne jest stwierdzenie, że zachowanie wykonawcy zostało podjęte w celu zmowy przetargowej. Przyczyn powstałych wątpliwości jest przynajmniej kilka, jedną z nich jest niewątpliwie trudność we właściwym sformułowaniu treści przepisu dotyczącego zatrzymania wadium, tak aby odnosił się wyłącznie do zachowania wykonawców, które jest negatywnie oceniane przez ustawodawcę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX