Zmowa przetargowa jako czyn nieuczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - OpenLEX

Mazurek Grzegorz, Zmowa przetargowa jako czyn nieuczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Zmowa przetargowa jako czyn nieuczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Jedną z najważniejszych zasad systemu zamówień publicznych jest uczciwa konkurencja pomiędzy wykonawcami. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej na tle przywołanego przepisu zarysowały się problemy z udowodnieniem zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście zmowy przetargowej. Składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej – pomimo stwierdzenia znacznych podobieństw w ofertach – rzadko stwierdzają zaistnienie niedozwolonego porozumienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX