Janczukowicz Krzysztof, Zmiana formy działalności gospodarczej osoby fizycznej a kontynuacja formy opodatkowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Zmiana formy działalności gospodarczej osoby fizycznej a kontynuacja formy opodatkowania

Jeżeli przedsiębiorca będący osobą fizyczną zmienia formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej z opodatkowania na zasadach ogólnych na 19% podatek liniowy albo na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (dalej: ryczałt), to w odniesieniu do wyboru formy opodatkowani obowiązuje zasada kontynuacji, a więc raz dokonany wybór obowiązuje też w latach następnych (zob. art. 9a ust. 2b u.p.d.o.f. w odniesieniu do podatku liniowego oraz art. 9 ust. 1b u.z.p.d.o.f. w odniesieniu do ryczałtu). Czy zasada kontynuacji rozciąga się też na sytuacje, w których podatnik zamyka działalność prowadzoną jednoosobowo i rozpoczyna działalność w formie spółki niebędącej podatnikiem CIT (oraz na sytuacje odwrotne)? Jeśli odpowiedź jest przecząca, to podatnik musi złożyć nowe oświadczenie o wyborze tej samej formy opodatkowania dla nowej działalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX