Gabriel-Węglowski Michał, Zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, a kwestia zawieszenia go w czynnościach służbowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, a kwestia zawieszenia go w czynnościach służbowych

Na tle stanu prawnego, który obowiązywał do czasu nowelizacji (z mocą obowiązującą od 28 marca 2012 r.) art. 129 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w judykaturze Sadu Najwyższego wyrażano dwa przeciwstawne poglądy, co do zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych, w sytuacji, gdy sąd dyscyplinarny wydał zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej (uchylił immunitet sędziowski). Jedna koncepcja przyjmowała takie dodatkowe obostrzenie sytuacji sędziego za obowiązkowe, zaś druga za fakultatywne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX