Zeznania zmarłej osoby najbliższej dla oskarżonego, przesłuchiwanej w charakterze podejrzanego - OpenLEX

Pacura Marcin, Zeznania zmarłej osoby najbliższej dla oskarżonego, przesłuchiwanej w charakterze podejrzanego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zeznania zmarłej osoby najbliższej dla oskarżonego, przesłuchiwanej w charakterze podejrzanego

W orzecznictwie sądów karnych pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca możliwości odczytania protokołu złożonych poprzednio przez świadka wyjaśnień w charakterze podejrzanego, jeżeli świadek ten zmarł, a był jednocześnie osobą najbliższą dla oskarżonego. Przedmiotowy problem polega na odczytaniu zakresu normy prawnej powstałej w wyniku interpretacji przepisu art. 391 § 3 k.p.k. przez pryzmat art. 182 § 3 k.p.k. Przedmiotowy problem ma swoją genezę w interpretacji przepisów art. 337 § 2 i 165 § 1 kodeksu postępowania karnego z 1969 r., które to przepisy w części odpowiadają rozwiązaniu przyjętemu w kodeksie z 1997 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX