Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Zbycie przez dłużnika nieruchomości obciążonej hipoteką jako czynność dokonana z pokrzywdzeniem jego wierzycieli osobistych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autorzy:

Zbycie przez dłużnika nieruchomości obciążonej hipoteką jako czynność dokonana z pokrzywdzeniem jego wierzycieli osobistych

W orzecznictwie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym sprzedaż przez dłużnika nieruchomości obciążonej hipotecznie nie wiąże się z pokrzywdzeniem jego wierzycieli osobistych wtedy, gdy wysokość tej hipoteki jest taka, że w sposób niewątpliwy wierzyciele ci nie mogliby uzyskać zaspokojenia z tej rzeczy. Jest to efekt pierwszeństwa przysługującego wierzycielom rzeczowym. Rozbieżności natomiast budzi to, czy porównania wartości hipoteki dokonywać należy z hipotetycznie możliwą do uzyskania w postępowaniu egzekucyjnym ceną nabycia licytacyjnego tej nieruchomości, czy też z realną wartością rynkową tej nieruchomości. Zasadniczo bowiem kwoty uzyskiwane w toku egzekucji są znacząco niższe od cen rynkowych, przy czym w postępowaniu egzekucyjnym podstawą podziału jest suma uzyskana z egzekucji, a nie „czysta” wartość rynkowa nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX