Zbycie nakładów na cudzym gruncie – kwalifikacja dla potrzeb VAT - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Zbycie nakładów na cudzym gruncie – kwalifikacja dla potrzeb VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Zbycie nakładów na cudzym gruncie – kwalifikacja dla potrzeb VAT

Niniejsze opracowanie dotyczy dwóch sytuacji, których wspólnym mianownikiem jest to, że właściciel gruntu zwraca posiadaczowi wartość nakładów poniesionych na tym gruncie w czasie dzierżenia gruntu. W sytuacji pierwszej właściciel przejmuje (zatrzymuje) nakłady, płacąc posiadaczowi ich wartość. W sytuacji drugiej właściciel odpłatnie zbywa posiadaczowi grunt wraz nakładami, pomniejszając cenę zbycia o wartość tych nakładów. Jak należy rozpoznać te transakcje na gruncie VAT?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX