Janczukowicz Krzysztof, Zbycie inwestycji budowlanej jako podlegające wyłączeniu z VAT zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Zbycie inwestycji budowlanej jako podlegające wyłączeniu z VAT zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zbywanie inwestycji budowlanej, która miała doprowadzić do wybudowania obiektu nadającego się do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, ale w chwili zbycia nie jest jeszcze ukończona, zdarza się dość często. Następuje w drodze sprzedaży, darowizny, czy też wniesienia aportu. Czy zbycie takiej inwestycji w toku może być traktowane jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a tym samym, czy transakcja ta może korzystać z wyłączenia z VAT na podstawie art. 6 pkt 1 u.p.t.u.?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX