Janczukowicz Krzysztof, Zbieg przepisów: zgwałcenie i seksualne wykorzystanie bezradności

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX 2019
Status: Aktualna
Autor:

Zbieg przepisów: zgwałcenie i seksualne wykorzystanie bezradności

Kwalifikacja prawna bezprawnego doprowadzenia do czynności seksualnej zależy przede wszystkim od sposobu działania sprawcy. W szczególności, jeśli sprawca posługuje się przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem, dopuszcza się czynu z art. 197 k.k. (zgwałcenia), a jeśli wykorzystuje bezradność innej osoby, to dopuszcza się czynu z art. 198 k.k. (seksualne wykorzystanie bezradności) Jak należy zakwalifikować sytuację, w której zachowanie sprawcy stanowi jeden czyn, a występują w nim elementy właściwe dla obu tych typów przestępstw? Przykład: sprawca stosuje przemoc wobec osoby upośledzonej umysłowo. Czy zbieg przepisów ma w tej sytuacji charakter kumulatywny (rzeczywisty), czy pomijalny (pozorny)?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX