Janczukowicz Krzysztof, Zbieg przepisów: wzięcie zakładnika oraz pozbawienie wolności i zmuszanie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Zbieg przepisów: wzięcie zakładnika oraz pozbawienie wolności i zmuszanie

Przestępstwo wzięcia zakładnika (art. 252 k.k.) wręcz nieuchronnie wiąże się z pozbawieniem wolności osoby pokrzywdzonej (art. 189 k.k.) oraz ze zmuszaniem innej jeszcze osoby, do jakiegoś zachowania się (art. 191 k.k.). Jaki charakter ma zbieg tych przepisów?

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access