Janczukowicz Krzysztof, Zbieg przepisów: wejście w posiadanie zwierzyny i kradzież

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Zbieg przepisów: wejście w posiadanie zwierzyny i kradzież

Przepisy art. 53 pkt 5 i 6 Prawa łowieckiego przewidują odpowiedzialność karną za bezprawne wejście w posiadanie zwierzyny. Jaki charakter ma zbieg tych przepisów z art. 278 k.k.?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX