Zbieg przepisów: uszczerbek na zdrowiu i bójka lub pobicie - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Zbieg przepisów: uszczerbek na zdrowiu i bójka lub pobicie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zbieg przepisów: uszczerbek na zdrowiu i bójka lub pobicie

Kodeks karny przewiduje kilka kwalifikacji prawnych umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu, zależnie od stopnia tego uszczerbku: ciężki (art. 156 § 1), średni (art. 157 § 1) i lekki (art. 157 § 2).

Kwalifikacja prawna bójki lub pobicia też może być różna: zwykła bojka lub pobicie (art. 158 § 1), bójka lub pobicie, których następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 158 § 2), czy też bójka lub pobicie z użyciem niebezpiecznego przedmiotu (art. 159).

Jak sądy rozstrzygają kwestie związane ze zbiegiem tych przepisów?

Jak widać, możliwych kombinacji par przepisów jest dość dużo.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX