Janczukowicz Krzysztof, Zbieg przepisów: oszustwo ogólne i oszustwo kredytowe

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Zbieg przepisów: oszustwo ogólne i oszustwo kredytowe

Art. 286 k.k. przewiduje odpowiedzialność za doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu. Art. 297 k.k. przewiduje zaś odpowiedzialność za przedłożenie nieprawdziwego dokumentu w celu uzyskania kredytu, dotacji albo podobnego świadczenia. Pokrewieństwo tych przepisów powoduje, że nie jest oczywiste, czy i kiedy przepisy te powinny być współstosowane jako wchodzące w skład kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu.

Pogląd nr 1: Kumulatywna kwalifikacja z art. 286 i 297 k.k. jest możliwa.

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 9.08.2018 r., II K 55/17, LEX nr 2544154:

"Nie może być mowy o pochłonięciu czynu z art. 297 § 1 k.k. przez czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., bowiem wśród znamion czynu z art. 286 § 1 k.k. nie ma przedłożenia przerobionego dokumentu i w takiej sytuacji przypisany czyn nie odzwierciedlałby pełnej zawartości kryminalnej zachowań."

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27.09.2017 r., II AKa 242/17, LEX nr 2381446:

"Możliwy jest kumulatywny zbieg przepisu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX