Zażalenie na odmowę ustanowienia obrońcy z urzędu - OpenLEX

Pacura Marcin, Zażalenie na odmowę ustanowienia obrońcy z urzędu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zażalenie na odmowę ustanowienia obrońcy z urzędu

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca możliwości złożenia zażalenia na rozstrzygnięcie kwestii ustanowienia obrońcy z urzędu. Powyższy problem ma swoją genezę na gruncie kodeksu postępowania karnego z 1969 r. Przepisy z nim zawarte – a odnoszące się do poruszanego zagadnienia (min. art. 69 i art. 409 d.k.p.k.) – stanowią bardzo zbliżone odpowiedniki współczesnych regulacji w tym zakresie (art. 78 § 1 i art. 459 § 1 k.p.k.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX