Zatrzymanie i przeszukanie klienta sklepu wobec podejrzenia kradzieży a dobra osobiste - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Zatrzymanie i przeszukanie klienta sklepu wobec podejrzenia kradzieży a dobra osobiste

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zatrzymanie i przeszukanie klienta sklepu wobec podejrzenia kradzieży a dobra osobiste

W orzecznictwie dostrzec należy dwa kierunki ocen tego, czy podejmowanie przez pracowników sklepu działań wobec klienta w postaci zatrzymania i przeszukania w związku z podejrzeniem kradzieży stanowi naruszenie jego dóbr osobistych – wolności, czci i godności. Według pierwszego stanowiska sądów czynności takie nie mają charakteru bezprawnego, a zatem nawet gdyby możliwe było ich ocenienie w kategoriach godzenia w dobra osobiste człowieka, to nie mogą zostać uznane za naruszenia skutkujące odpowiedzialnością cywilnoprawną. Drugi z poglądów kładzie natomiast nacisk na odczucia niesłusznie posądzonego o kradzież klienta oraz odbiór społeczny podejmowanych wobec niego działań, przyjmując istnienie naruszenia dóbr osobistych zawsze wtedy, gdy podjęcie interwencji przez pracownika sklepu opierało się na niedostatecznych przesłankach przyjęcia, że kradzież istotnie miała miejsce, lub gdy zastosowane wobec klienta środki były niewspółmierne w okolicznościach sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX