Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do renty planistycznej

Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (poprzednio: art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - przyp. red.) przewiduje obowiązek zbywcy nieruchomości zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty w razie, gdy zbywa on nieruchomość, której wartość - wskutek zmiany bądź uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - znacząco wzrosła (tzw. "renta planistyczna"). Istnieje wątpliwość czy w postępowaniu w przedmiocie wymiaru i egzekucji tej opłaty właściwymi przepisami są przepisy Ordynacji podatkowej czy też Kodeksu postępowania administracyjnego. Pośrednio chodzi tym samym o ustalenie stopnia, w jakim charakter tejże opłaty jest zbliżony do podatku sensu stricto.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?