Koralewski Michał, Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych

Kodeks spółek handlowych nie zawiera przepisów regulujących możliwość wzruszenia uchwał organów spółek innych niż zgromadzenie wspólników i walne zgromadzenie akcjonariuszy. W orzecznictwie wytworzyły się trzy poglądy w tym zakresie. Pierwszy wyłącza sądową wzruszalność takich uchwał, drugi nakazuje stosować w drodze analogii przepisy o zaskarżeniu uchwał wspólników, trzeci wskazuje na możliwość stosowania powództwa o ustalenie

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX