Zaskarżalność postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych - OpenLEX

Krudysz Marcin, Zaskarżalność postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zaskarżalność postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych

Przepisy Prawo budowlane dopuszczają wydanie postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych w przypadkach określonych w art. 48 ust. 1 lub art. 49b ust. 1, na które nie służy zażalenie oraz wydanie postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub art. 49b ust. 1, na które służy zażalenie zgodnie z art. 50 ust. 5.

Zaistniały w orzecznictwie problem sprowadza się do rozstrzygnięcia zagadnienia, czy o tym że postanowienie jest zaskarżalne decyduje to jakie roboty budowlane były albo są wykonywane, czy to jaki przepis zostanie wskazany w postanowieniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX