Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Zaskarżalność postanowienia o sprostowaniu orzeczenia (art. 350 k.p.c.)

Postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie sprostowania orzeczenia może zostać zaskarżone zażaleniem. Natomiast postanowienia sądu odwoławczego w przedmiocie sprostowania nie podlegają zaskarżeniu. W orzecznictwie sądów utrwalony jest bowiem pogląd o incydentalnym charakterze postanowienia w przedmiocie sprostowania, które nie kończy postępowania w sprawie. Warto jednak również odnotować pogląd, zgodnie z którym jeżeli sąd drugiej instancji wydał postanowienie literalnie w przedmiocie sprostowania orzeczenia, lecz w rzeczywistości prowadzące do zmiany treści tego orzeczenia co do istoty, to na postanowienie takie przysługuje środek zaskarżenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?