Sadowski Krzysztof, Zasądzenie pełnomocnikowi (adwokatowi, radcy prawnemu) opłaty za czynności z tytułu zastępstwa prawnego poniżej stawek minimalnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Zasądzenie pełnomocnikowi (adwokatowi, radcy prawnemu) opłaty za czynności z tytułu zastępstwa prawnego poniżej stawek minimalnych

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk w zakresie zagadnienia, czy pełnomocnikowi będącemu adwokatem lub radcą prawnym sąd może przyznać opłatę za czynności z tytułu zastępstwa prawnego poniżej stawek minimalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX