Kucharski Dominik, Zasady udzielania zamówienia na odbiór odpadów i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zasady udzielania zamówienia na odbiór odpadów i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, dostrzec można rozbieżność stanowisk co do zasad udzielania zamówienia na odbiór odpadów oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).

Zgodnie z jednym z prezentowanych poglądów, nie ma przeszkód, aby jednym przedmiotem zamówienia objąć jednocześnie odbiór odpadów, oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Natomiast wedle poglądu przeciwnego, brak jest uzasadnienia do udzielenia jednego zamówienia na odbiór odpadów, oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów. Wedle tego poglądu, oba te elementy, powinny zostać zlecone wykonawcom w ramach odrębnych postępowań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX