Węgrzynowski Łukasz, Zasady rozliczenia stron w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF (teoria salda i teoria dwóch kondykcji)

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Zasady rozliczenia stron w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF (teoria salda i teoria dwóch kondykcji)

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF wskutek abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) otwiera kwestię rozliczenia stron z tytułu świadczeń spełnianych na podstawie tej umowy. Podstawą prawną rozliczeń są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, w szczególności o świadczeniu nienależnym. W praktyce orzeczniczej pojawiają się jednak rozbieżności co do szczegółowych zasad stosowania tych przepisów, dwa podstawowe warianty interpretacyjne określa się mianem teorii dwóch kondykcji i teorii salda. Zgodnie z teorią dwóch kondykcji przyjmuje się, że każde roszczenie o wydanie wzbogacenia traktuje się odrębnie i niezależnie od drugiego, wyrównanie między nimi jest dopuszczalne jedynie wg przepisów o potrąceniu. Natomiast teoria salda zakłada, że świadczenie wzajemne stanowi pozycję, którą od razu należy odjąć od wzbogacenia, tak że odbiorca świadczenia wzajemnego ma zwrócić tylko nadwyżkę wartości otrzymanego świadczenia ponad wartość świadczenia, które dokonał.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX