Zasadność wypowiedzenia i konsultacja związkowa w przypadku wypowiedzenia warunków pracy wynikających z rozwiązanego układu... - OpenLEX

Dulewicz Katarzyna, Zasadność wypowiedzenia i konsultacja związkowa w przypadku wypowiedzenia warunków pracy wynikających z rozwiązanego układu zbiorowego pracy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Zasadność wypowiedzenia i konsultacja związkowa w przypadku wypowiedzenia warunków pracy wynikających z rozwiązanego układu zbiorowego pracy

Rozbieżność w orzecznictwie dotyczy tego, czy pracodawca musi uzasadniać wypowiedzenie warunków pracy wynikających z rozwiązanego układu zbiorowego pracy oraz przeprowadzać konsultację związkową (art. 38 § 1 k.p. w zw. z art. 42 § 1 k.p.), jeżeli rozwiązany układ zbiorowy pracy nie został zastąpiony nowym układem ani regulaminem wynagradzania. Zgodnie z pierwszym poglądem w takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku przeprowadzać konsultacji ani uzasadniać wypowiedzenia przed zakładową organizacją związkową. Natomiast drugi z prezentowanych w orzecznictwie poglądów zakłada, że pracodawca ma obowiązek przeprowadzić konsultacje z organizacją związkową i uzasadnić wypowiedzenie warunków pracy lub płacy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX