Zasada ograniczonego zaufania w ruchu drogowym - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Zasada ograniczonego zaufania w ruchu drogowym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zasada ograniczonego zaufania w ruchu drogowym

Przepis art. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym konstytuuje, ale nie definiuje, jedną z najważniejszych, choć ogólnych reguł tego ruchu, tzw. zasadę ograniczonego zaufania. Wojciech Kotowski wskazuje, że stanowi ona wypadkową zasady pełnego zaufania i zasady nieufności (Komentarz do art. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, LEX/el). Jak każda klauzula generalna podlega ona szczególnie szerokiemu procesowi interpretacji i w efekcie znalazła bogate odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym. Z uwagi na masowość ruchu drogowego prawidłowe i powszechne rozumienie tej zasady ma znaczenie nadzwyczajne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX