Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualna
Autor:

Zasada odpowiedzialności za usunięcie drzewa bez zezwolenia

W orzecznictwie sądów administracyjnych można odnotować rozbieżność stanowisk w kwestii zasady, na jakiej oparta jest odpowiedzialność za usunięcie drzewa bez zezwolenia (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody). W judykaturze utrwalił się już pogląd, że karę za usunięcie drzewa bez zezwolenia można wymierzyć wyłącznie osobie, która mogła się o takie zezwolenie ubiegać, a więc posiadaczowi nieruchomości, na której rosło drzewo. Problem w tym, czy posiadacz ten ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy czy też na zasadzie od winy niezależnej. W pierwszym przypadku odpowiedzialność powstanie tylko wtedy, gdy posiadacz świadomie dokonał wycięcia drzew bez zezwolenia, gdy zlecił dokonanie takiej wycinki osobie trzeciej, jak również w sytuacji, gdy wiedział o zamiarze wycinki przez osobę trzecią i godził się na taką ewentualność. W drugim przypadku odpowiedzialność posiadacza nieruchomości za wycięcie drzew jest niezależna od jego winy i stanowi korelat obowiązków właścicielskich. Każde z tych stanowisk reprezentowane jest w orzecznictwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?