Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Zapewnienie miejsc postojowych dla inwestycji budowlanej poza jej terenem

Realizując inwestycję budowlaną, inwestor zobowiązany jest do urządzenia odpowiedniej liczby stanowisk postojowych dla samochodów. Wymóg ten wynika z § 18 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Pojawia się jednak pytanie, czy stanowiska te winny być urządzone wyłącznie na terenie realizowanej budowy, czy też dopuszczalne jest aby miejsca postojowe znalazły się na innej nieruchomości, niepowiązanej z działką inwestycyjną. W tym ostatnio wskazanym przypadku, wątpliwości może budzić także tytuł prawny inwestora do nieruchomości, na której mają być urządzone miejsca postojowe. W praktyce występują bowiem przypadki zapewniania przez inwestorów miejsc postojowych dla realizowanych inwestycji np. na ogólnodostępnych parkingach, czy wynajętych w tym celu działkach. Poszukując odpowiedzi na postawione powyżej pytania, orzecznictwo sądowoadministracyjne nie wypracowało jednolitych ocen i wniosków. Dostrzec bowiem można zarówno poglądy kategorycznie opowiadające się za tym, że miejsca postojowe winny być urządzone na działce, na której usytuowany jest związany z nimi obiekt (pogląd 1), jak też stanowiska liberalne, iż urządzenie miejsc postojowych może nastąpić także na innej działce niż działka inwestycyjna (pogląd 2).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację